Pages Navigation Menu

Næste auktioner

Vi afholder flere slags auktioner. Indboauktion, uanbringeligt gods auktion og vinauktion . Se datoerne for de næste auktioner neden for.

Auktionstype

Auktionsdato

Eftersyn

Uanbringeligt gods auktion 

Lørdag den 5. december kl. 10.00
 Fredag den 4. december kl. 12-18 samt èn time før auktionen starter.

Grundet opmåling af auktionshallen m.m. (se opslag på eftersynsdagen) kan vi nu samlet komme op på 71 personer!

Indboauktion

Aflyst pga Coronasituationen

Torsdag den 17. december kl. 10
Eftersyn onsdag den 16. december kl. 12-18

Uanbringeligt gods auktion

Lørdag den 19. december kl. 10.00
 Fredag den 18. december kl. 12-18 samt èn time før auktionen starter