Pages Navigation Menu

Kommisionsbud

Tag et print af kommisionsbudsedlen, scan og mail den til info@odenseauktionerne.dk eller send den pr. fax den til 66 14 81 83.
Budsedlen skal være os i hænde senest dagen før auktionen.
Bud accepteres kun med underskrift!

Køb på kommission
Undertegnede, der er myndig, anmoder hermed Odense Auktionerne om for min regning at købe de på nedenstående side anførte katalognumre billigst muligt, men om nødvendigt at gå op til de anførte maksimumpriser.

Jeg er indforstået med, ud over hammerslagsprisen, at betale det til enhver tid gældende købersalær, moms, samt ved Deres anmodning om forsendelse, evt. forsikring samt forsendelsesomkostninger. Afgivelse af bud er samtidig en accept heraf. Kontroller venligst Deres bud, da De selv hæfter for eventuelle fejl.

Afgivne bud kan kun annulleres skriftligt senest dagen før auktionens afholdelse.

Hent skema til afgivelse af bud