Pages Navigation Menu

Dødsbo

Odenseauktionerne afvikler gerne hele dødsboer. Auktionsegnet bohave sælges på auktion. Resterende bohave bortskaffes. Boligen afleveres i “fejet tilstand” hvilket betyder, at der ikke gøres rent men at boligen fremstår pæn og ryddelig.

Inden vi påbegynder arbejdet får De naturligvis et overslag over det forventede provenu til Dem. Alternativt et fast tilbud.

Kontakt os på 4035 0782 for et uforpligtende tilbud i hjemmet.